Saturday, 14 February 2009

Panimula

Dito sa blog na ito ko isusulat ang lahat ng mga karanasan ko sa pangniloloob na sayaw o inner dancing.

Kailangan kong ihiwalay ito kasi medyo kakaiba at hindi nababagay d'un sa dati kong blog. D'un kasi medyo bastos ako o medyo mortal eh, hehehe...tao lang po!

Dito medyo hindi. May mga bagay-bagay akong isusulat dito na medyo kakaiba at hindi nababagay d'un. Mataas kasi paggalang ko sa inner dancing eh.

So, 'yun na muna. Marami pang susunod, hehehe...

...isang MAPAGPALAYANG PANGNILOLOOB NA SAYAW sa lahat na magagawi dito!

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails