Saturday, 2 November 2013

Bagong gawa ko!

Bagong gawa ko!

Sabik na sabik ang kamay ko sa paghawak ng brush at paggamit ng pangkulay!  Bale 24 oras siguro ang nailaan ko para matapos ito....

 photo latest2.jpg

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails