Saturday, 12 May 2012

Para kay Mang Tony...

Eto ang tribute ko para sa kanya...R.I.P. Mang Tony....

Photobucket
Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails