Friday, 25 March 2011

Here's to you Pat!

Mabilisan na gawa...tapos, ang liit pa ng pinagkopyahan at pinaggawaan...ewan ko kung kamukha, hehehe...try lang!:D

Photobucket
Kumukha ba? pen and ink on board, 6.5cm X 8.9cm ang laki or liit....

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails