Monday, 7 February 2011

FREE EGYPT!

Eto, pakikiisa ko sa bansang Ehipt o Egypt.

Laman kasi sila ng mga balita ngayon at medyo nagkakagulo nga sa bansa nila. Sana maayos na kaguluhan sa kanila at maiwasang magbuwis pa ng mga buhay.

Medyo kinati ang kamay ko na gumawa ng para sa kanila...gustong kong gumawa na magpapaalala sa kung anong maganda sa bansa nila, kaya ito ang lumabas.

Photobucket
"Liberate Egypt"

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails