Thursday, 21 May 2009

inner drawing

...bago lang 'to, habang nagpapalipas ng oras...isa sa mga paborito kong banda ang THE CURE, tapos naisipan kong i-drawing sa tulong ng inner dancing...eto po lumabas!

Kakatuwa, hehehe....

Photobucket
Si Robert Smith ng The Cure...wehehe, 'di lang pala mga patay na tao ang kaya kong i-drawing....

Bookmark and Share

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails